Välmående och friska bin från Åland

Vi säljer paketbin och egenodlade drottningar främst till varroafria områden och till Åbolands skärgård mellan Åland och fasta Finland. Om bina räcker till kan vi också sälja till andra områden. Vi har även  bisamhällen och avläggare.

Våra åländska bin är en variant av Buckfastbin. Snälla bin som är lätthanterliga och välanpassade till hårda förhållanden på Åland. I våra samhällen som testades 2021 hittades varken varroa eller amerikansk yngelröta. På Åland har vi något mindre honungskördar jämfört med Finland eller Sverige, men bina har bra tillgång till pollen under hela säsongen, vilket bidrar till god hälsa och livskraft för våra bin.

Paketbin i Multibox

Paketbin och Drottningar

Paketbin
225€

Årets drottning och 4-5liter bin unga bin. Kan skickas per post inom Finland. Varroafria, våra samhällen testas för amerikansk yngelröta i juni. Pris med moms. Slut för år 2022. Kan reserveras för år 2023.

Drottning
50€

Adress

Klockargatan 31, Jomala

Copyright © 2021 Beesyssla